Juridiske aspekt

Vennligst les innholdet nedenfor før du bruker dette helsenettstedet. Dersom du ikke er villig til å akseptere vilkårene nedenfor, må vi dessverre be deg forlatte dette helsenettstedet. Hvis du går videre inn på vår hjemmeside, aksepterer du vilkårene under.

Boots forbeholder seg retten til å endre, fjerne og utvide innholdet på dette helsenettstedet uten forutgående varsel og uten å informere om dette.

Eier- og kopirettigheter

Hjemmesiden eies og administreres av Boots Norge. Boots Norge sin hjemmeside er til for din informasjon, og du er hjertelig velkommen til å ta del i innholdet, forutsatt at det ikke benyttes i kommersielt øyemed, samt at opphavsrett, varemerke og andre eierforhold holdes intakt. Du har derimot ikke, under noen omstendigheter, mulighet til å kopiere, reprodusere, publisere, poste, overføre eller distribuere innholdet av denne hjemmesiden, inkludert tekst, bilder, lyd eller video, i allmenn eller kommersiell hensikt, uten skriftlig tillatelse fra Boots Norge.

Personvern

Ved innsending av våre kontaktskjemaer ønsker vi at innsenderen gir oss nødvendig informasjon som navn, e-post adresse og i enkelte tilfeller postadresse. For å kunne gi tilbakemelding på innspill og sende produkter til rett adresse trenger vi denne informasjonen som bare vil bli brukt til dette og ikke noe annet.

Lenker til andre internettsider

Innholdet i lenkene til andre nettsteder som er oppgitt på Boots Norge sin nettside påtar vi oss ikke ansvaret for. Vi påtar oss ikke ansvaret for tap eller skader som som har opphav i andre internettsider som vi har lenker/linker til.

Informasjonen på lenkene er utelukkende til informasjon og kan ikke erstatte kontakt med kompetent og profesjonelt helsepersonell. Innholdet må ikke brukes som grunnlag for diagnoser eller behandling.

Andre gode helsenettsteder kan lage lenker til denne hjemmesiden.