Sårbehandling

Sårbehandling

Det finnes flere typer sår, fra de enkle og akutte til de mer avanserte og kroniske. De enkle akutte sårene oppstår som følge av at vi stikker, skraper, brenner eller kutter oss. De mer avanserte sårene krever spesiell oppfølging og behandling. Disse sårene kan være arterielle og venøse leggsår, liggesår, diabetessår eller blandingssår med mer.

I teksten nedenfor har vi delt innholdet i to ulike områder: Enklere sår som kan oppstå i hverdagen og alvorlige/kroniske sår. Ønsker du kun å lese om alvorlige/kroniske sår, klikk på «alvorlige/kroniske sår» i menyen til venstre på skjermbildet.

Enklere sår som kan oppstå i hverdagen

Symptomer | Behandling | Forebygging av infeksjoner og arr | Leve med  Produkter | Blå resept

Det kan oppstå enklere sår i hverdagen. Disse bør behandles på en forsvarlig måte for å unngå infeksjoner, arr og andre komplikasjoner.

Symptomer

Et sår vil si at hudoverflaten er brutt og det oppstår en blødning. De indre hudlagene ligger ubeskyttet for ytre forurensning og det er risiko for infeksjoner. Symptomer på infeksjon er rødhet, varme, hevelse, smerte og/eller pussdannelse i såret. I noen tilfeller oppstår også feber. Kontakt lege ved mistanke om infeksjon.

Behandling

Valg av behandling avhenger av type sår og alvorlighetsgrad:

Skrubbsår

Ved skrubbsår er det viktig å rense såret godt. Skitt og fremmedlegemer må fjernes. Såret skylles med rikelig temperert vann eller sårrens. Unngå bruk av bomull da det kan feste seg i såret. Benytt heller gasbind eller en mindre tørrkompress. Når såret er rent, kan du smøre på en bakteriehemmende salve og deretter sette på en egnet kompress. Nye hudceller dannes raskere i et fuktig, temperert klima. Derfor vil såret gro raskere og du kan unngå arr hvis såret dekkes med en kompress med tape på alle sider. Du bør sjekke såret regelmessig for mulige infeksjonstegn, men ellers skal såret ha mest mulig ro for å gro raskt og pent.

Brannsår

Skyll hudområdet som er brent under rikelig kjølig vann, så raskt som mulig og helst en halvtime eller mer. Det virker lindrende og begrenser skaden. I likhet med skrubbsår er det fuktig sårbehandling som gjelder for brannsår. Dersom det oppstår blemmer skal de IKKE stikkes hull på. Ha på sårsalve, gjerne spesialprodukter for brannskader dersom du har dette. Ha deretter på en egnet kompress som er tett rundt kanten. Observer såret for infeksjonstegn.

1. grads forbrenning: Huden er rød og smertende.
2. grads forbrenning: Skaden er dypere og det oppstår blemmer.
3. grads forbrenning: Skaden går gjennom alle lagene i huden og gir dype sår. Vevet i hudlagene er dødt og kan kreve hudtransplantasjon.

Brannsår på større hudområder krever legebehandling. Alle brannskader hos barn under 2 år skal behandles av lege.

Kutt

Ved kutt er det fint at såret blør litt, det bidrar til å rense såret. Når blødningen stanser, rens såret med Pyrisept eller Klorhexidine. Når kuttet er rent, klem det forsiktig sammen og sett på «strips» (en sårlukkingstape som holder kuttsidene sammen). Legg så over en tett tørrkompress som absorberer blødninger og hindrer skitt i å komme til såret. Skift kompressen daglig eller oftere ved gjennomblødning. Dersom blødningen vedvarer og du ser at kuttet er dypere enn det øverste hudlaget, kontakt lege.

Forebygging av infeksjoner og arr

  • Fjern eventuelle fremmedlegemer (sand, grus etc)
  • Rens godt med temperert rent rennende vann. Bruk eventuelt også bakteriehemmende sårsalve.
  • Unngå «lufting» av såret: Såret gror saktere og risikoen for arr øker.
  • Unngå bruk av grønnsåpebad: Det kan føre til bakteriespredning og oppbløting av sårkantene (utvidelse av såret)

Leve med

Mange av våre ansatte har gjennomgått kurs i enkel sårbehandling. Spør oss om hjelp. Hvis såret ikke viser tegn til bedring, bør lege kontaktes.

Produkter

Boots apotek har et bredt utvalg av produkter for behandling av alt fra enkle sår (som beskrevet overfor) til avanserte sårbehandlingsprodukter for alvorlige/kroniske sår. I tillegg til produkter fra anerkjente leverandører har vi også egne Boots produkter.

Alle våre apotek har produkter innen disse områdene:

  • Gnagsår-plaster
  • Sårlukkingsstrips (strips som holder sårkantene sammen etter kutt)
  • Plaster, tape og ulike typer kompresser. Både dusj-tette, elastiske, kompresser som ikke sitter fast i såret, produkter for deg med sensitiv hud mm.
  • Ulike renseprodukter og sårsalver
  • Førstehjelpsmapper
  • Brannskadeprodukter

Blå resept

Det gis ingen refusjon for utgifter i forbindelse med enklere sår.

Alvorlige og/eller kroniske sår

Symptomer | Behandling | Forebygging | Leve med | Produkter | Blå resept

Alvorlige akutte sår etter operasjoner, ulykker osv. behandles i de fleste tilfeller på sykehus eller hos lege. Våre apotek med spesialutvalg har et utvidet sortiment innen sårbehandlingsprodukter. Kontakt disse hvis du har behov for større/mer spesielle kompresser og bandasjer.

Innen gruppen kroniske sår har vi blant annet leggsår (venøse og arterielle, eller en blanding av disse) og trykksår (for eksempel liggesår). Målet med sårbehandlingen er å få såret til å gro raskest mulig og redusere eller fjerne bakenforliggende årsaker som hemmer sårtilhelingen. Bakenforliggende årsaker kan være svikt i blodsirkulasjonen, konstant trykk mot vevet, infeksjoner eller dårlig ernæringstilstand.

Symptomer

Venøse leggsår

Venøse leggsår står for 75% av leggsårene. Kliniske kjennetegn på venøse leggsår er at sårene er lokalisert på nederste 1/3del av leggen. Benet er som regel hovent på grunn av væskeansamling og mange har i tillegg åreknuter. Såret har uregelmessig form og kan ha fibrinbelagt sårbunn. Huden rundt såret er ofte tørr og skjellignende med økt brunlig pigmentering. Eksem er vanlig.

Årsaken til venøse leggsår kan være svakhet/svikt i blodårene (venene) som fører blodet til hjertet etter at det har gitt fra seg oksygen og næring til kroppens celler og vev. Det kan også være svakhet/svikt i veneklaffene som skal hindre blodet i å bli stående i åresystemet. Blodet vil på denne måten presse mot åreveggen slik at væske presses ut i celler og vev. Dette hindrer tilgang på oksygen og næring, samt fjerning av avfallsstoffer, som igjen kan medføre at celler og vev dør.

Arterielle leggsår

Man regner med at 10-15% av leggsårene er arterielle. Disse sårene forekommer ofte på leggens bakside, ankel og fotrygg (oppå selve foten). Sårene er dype, avgrensede, smertefulle og kan ofte ha store felt med dødt vev (nekroser). Huden er ofte kald og hårløs, området rundt er ofte følsomt for trykk. Arterielle leggsår skyldes nedsatt blodsirkulasjon i blodårene (arteriene) som skal føre blodet ut til kroppens celler og vev. Årsaken kan være forkalkninger og fettavleiringer, noe som gjør årene stive, trange eller tette. På denne måten vil ikke vevet i det aktuelle området få nok oksygen og næring. Dette medfører av vevet dør og det oppstår sår. En del av fotsårene hos diabetikere skyldes arteriell svikt.

Blandingssår

Blandingssår utgjør ca. 5 % av leggsårene og skyldes en kombinasjon av venøs og arteriell svikt i åresystemet i føttene.

Trykksår (decubitus)

Trykksår (decubitus) er et avgrenset sår hvor hud og/eller muskler er blitt utsatt for trykk over tid. Trykksårene lokaliseres ofte over beinframspring (som sete, hofter, hæler, tær, rygg), og sårprosessen starter dypt i vevet. Trykket fører til nedsatt blodforsyning til vevet slik at oksygen og næring uteblir, samtidig vil oksygenfattig blod med avfallsstoffer hope seg opp i området. Vevet blir skadet og dør. Sengeliggende med nedsatt allmenntilstand, personer som sitter i rullestol og diabetikere som bruker trange sko er i risikogruppen for å utvikle trykksår.

Behandling

Venøse leggsår

Venøse leggsår behandles ved hjelp av kompresjon for å oppnå optimal sirkulasjon i området. Det gjøres ved bruk av elastiske bind eller kompresjonsstrømper. Fortsatt kompresjon etter at såret har grodd er avgjørende for å unngå tilbakefall. Individuelt tilpasset sårprosedyre og kompresjonsbehandling gis av lege. Enkelte av våre sykepleiere har spesialkompetanse på dette området og kan hjelpe deg med tilpasning av produkt. Se ”kontakt oss ”for å finne ditt nærmeste Boots apotek med denne kompetansen.

Arterielle leggsår

Arterielle leggsår er kompliserte sår som bør utredes av lege. Målet med behandlingen er å lindre plager og sørge for at sårene heles, i tillegg til å forebygge nye sår og hindre komplikasjoner. Det er også viktig å behandle de underliggende sykdommene som diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. Selve sårbehandlingen kan være komplisert og langvarig. Operasjon av trange årer kan være aktuelt for noen.

Blandingssår (arterielle og venøse leggsår)

Blandingssår (arterielle og venøse leggsår) må behandles etter hvilken svikt som er dominerende.

Trykksår

Den lokale behandlingen av trykksår må individualiseres ut fra følgende hensyn: sårets lokalisasjon og størrelse, graden av væsking, samt personens almenntilstand, førlighet og ernæringstilstand.

Ved begynnende trykksår er det viktig å starte forebyggende tiltak umiddelbart. Det gjelder trykkavlastning med polstring, bruk av spesialmadrass, intensiv hudpleie, riktig kosthold, fysioterapi eller fysisk aktivitet, der det er mulig. Milde til moderat store sår kan gå tilbake av seg selv hvis trykket fjernes tidlig og området er lite. Moderate og store sår bør utredes og behandles av lege.

Forebygging

Venøse leggsår

Sørg for god sirkulasjon i beina ved å bruke en kompresjonsstrømpe. Ligg med beina høyt så ofte du er i ro, gjerne også om natten. Hev gjerne fotenden av sengen noen centimeter.

Arterielle leggsår

Det er viktig å gjøre noe med underliggende årsak til sirkulasjonssvikten. Røykeslutt, trening og et sunt kosthold er viktige forebyggende tiltak. I tillegg bør man få riktig behandling for eventuell diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol.

Trykksår

Avlastning i form av stillingsendring, trykkavlastende hjelpemidler, tilpassede sko og god hudpleie er viktige tiltak for å kunne opprettholde hel hud og hindre trykksår. Ved forflytning i seng eller stol er det viktig å unngå friksjonsskader i huden, personen må løftes og ikke trekkes over underlaget. Underlaget må dessuten være tørt og glatt. Man må også være nøye med at huden observeres regelmessig.

Leve med

Et sår kan være smertefullt å leve med og en rask sårtilheling er mål nr.1. Valg av riktig produkt kan være avgjørende for å leve godt med såret. Det finnes mange ulike hjelpemidler slik at man kan både bade, dusje og være aktiv selv med et komplisert sår. Å skifte plaster/kompress kan være smertefullt, men det finnes spesielle produkter som verken fester seg i såret eller i huden/håret rundt såret. Spør oss om hjelp til å finne det riktige produktet og behandlingen for deg.

Produkter

Boots har et bredt utvalg av produkter for alt fra brannsår, skrubbsår, kutt, leggsår, trykksår og mye mer. Det kan være alt fra familiepakker med plaster, til spesialbandasjer med ulike egenskaper og størrelser. Sortimentet kan variere mellom de ulike apotekene, men det meste kan bestilles fra vår grossist.  

Blå resept

Generelt kan man si at sårprodukter ikke dekkes på blå resept. Utgifter til bandasjemateriell kan likevel refunderes i noen tilfeller. Kundene må selv anskaffe materiellet på apotek eller bandasjist, søke HELFO om bidrag og legge ut for materiellet i påvente av bidrag fra HELFO.

Tilbake til toppen