Multidose

Som multidose kunde i Boots apotek får du dine legemidler spesialpakket i små poser for inntil en måneds forbruk av gangen. Det er en pose for hvert doseringstidspunkt. Hver pose er tydelig merket med ditt navn, dato og tidspunkt for når posen skal tas og hvilke legemidler posen inneholder. Multidosen er spesialtilpasset for deg og produsert på grunnlag av legens forskrivning.

Hvorfor multidose?

Med multidose kan du være sikker på at du tar rett legemiddel til rett tid. Det er enklere å forholde seg til en pose enn mange ulike pakninger. Multidose vil gi deg en enklere og tryggere legemiddelhverdag.

Multidose blir pakket i spesialtilpassede pakkemaskiner som håndteres av profesjonelt produksjonspersonell og blir kontrollert i flere ulike trinn gjennom prosessen. I tillegg til teknisk kontroll på pakkesenteret, blir alle bestillinger gjennomgått og vurdert av en farmasøyt på apoteket før pakking. Farmasøyten på apoteket vurderer om dine legemidler kan brukes sammen.

Hvem passer multidose for?

Alle som ønsker det kan få sine legemidler pakket i multidose. Multidose er et alternativ til dosett, bare mye enklere og sikrere. Multidose er særlig egnet om du bruker flere legemidler regelmessig og synes det kan være vanskelig å holde oversikten over hvilke legemidler som skal tas når. Er du pårørende og usikker på om dine nærmeste tar sine legemidler slik legen har gitt beskjed om, kan multidose være en god løsning.

Multidose- mer enn bare legemidler i pose

Din multidose gjøres klar til faste leveringstidspunkter og ordningen løper inntil den sies opp. En gang i måneden henter du multidosen på ditt Boots apotek. De aller fleste tabletter og kapsler som tas fast, kan pakkes i multidose. Legemidler og handelsvarer som ikke pakkes i multidosen, kan hvis du ønsker det, leveres sammen med multidosen.

Sammen med multidosen får du en oversikt over alle dine legemidler, samt bilde av alle legemidlene som pakkes i multidosen. Det følger også med informasjon om hvordan tablettene skal tas.

Hvordan kan du få multidose?

Først kontakter du ditt lokale Boots apotek slik at dere sammen kan vurdere om multidose er noe for deg. Vi anbefaler at du deretter kontakter din fastlege for å få skrevet ut en oppdatert legemiddelliste som viser alle legemidlene du skal bruke. Denne listen tar du så med tilbake til apoteket, og vi ordner resten. Første leveranse vil du ha i løpet av en uke.

Endringer i multidosen

Når legen ønsker å gjøre endringer i multidosen, skriver legen ut en ny legemiddelliste. Du må bli enig med lege din om hvem som skal levere den oppdaterte listen på apoteket. Endringen vil gjelde fra neste levering. Ved spesielle behov kan du få ny leveranse allerede dagen etter at endringen er meldt inn.

Betaling

Refusjonsregler som gjelder for vanlige resepter er også gjeldene for multidose. Det betyr at du får legemidlene dine på blå resept som tidligere og frikort- og minstepensjonistordningen fungerer på samme måte.

Du vil hver måned motta en faktura fra apoteket på det antallet tabletter/kapsler som er pakket til deg den foregående måneden. I tillegg tilkommer et pakkegebyr.

Vi anbefaler deg å tegne avtalegiro. Det vil lette betalingen for deg.

Tilbake til toppen