Kateter

Kateter

Kateter brukes der urinblæren ikke klarer å tømme seg eller bare tømmes delvis. Det finnes mange typer kateter tilpasset ulike behov. I dag er cirka 15 000 kateterbrukere i Norge. De fleste er voksne kvinner og menn, men også barn og ungdom kan ha behov for kateter.

Symptomer

Kateter brukes der personen trenger hjelp til å tømme blæren på grunn av skader, som ryggmargsskade, ryggmargsbrokk, post operativ skade/retensjon, striktur, forstørret prostata, slag eller isjas. Sykdom som MS, diabetes, Parkinson kan også gi behov for kateter.

Behandling

Et kateter er et rør som føres opp i urinrøret til urinblæren slik at urinen kan renne ut gjennom kateteret og ned i toalettet eller i en bleie. Blæretømming med kateter er en sikker, skånsom og velprøvd behandlingsmetode.

Leve med

For ikke å føre bakterier inn i blæren ved kateterisering, er det viktig å vaske hendene før man klargjør kateteret. Skal dere på ferie til et sted med dårlig vannkvalitet, anbefales det å bruke pre-fylte katetre. Ta med de katetrene du har bruk for når du skal på reise. Noen ganger trenger man en legeerklæring på at kateteret er til blæretømming. Går barnet i barnehage eller på skole, og trenger hjelp til å kateterisere, må opplæring gis til en assistent eller annen voksen som skal utføre kateteriseringen. Kontakt uroterapeut eller sykepleier for dette.

Produkter

Vi har ulike typer kateter; kortidskateter (intermitterende) der personen tømmer blæren flere ganger daglig og langtidskateter (permanent) der personen har kateteret liggende inne i flere uker. Det finnes både spesialkateter for menn, kvinner og til bruk på reise. Kateter med innlagt sterilt vann gjør at du trygt kan kateterisere deg selv der det ikke er rent vann tilgjengelig.

Våre apotek har et godt utvalg av kateter som refunderes på blå resept. Hvis du har spesielle behov, kan vi bestille det du måtte trenge.

Blå resept

Har du behov for kateter, kontakt din fastlege for utredning og eventuelt blå resept. For mer informasjon, se www.helfo.no

Tilbake til toppen